WBE Korhaan in de weer voor duurzame houtkanten in Peer

14/02/2023

Sinds 2019 is het Regionaal Landschap Lage Kempen, in samenwerking met Boerennatuur Vlaanderen, in verschillende Limburgse gemeenten actief met een gemeentelijk houtkantenbeheer. Elk jaar is er overleg tussen gemeente, natuur en landbouw om te bekijken welke houtkanten in aanmerking komen voor een snoeibeurt, waar er bijkomend wordt aangeplant of waar er zones worden afgebakend voor spontane verjonging.
Hierbij krijgen we in Peer hulp van de Wildbeheereenheed De Korhaan bij het planten van nieuwe houtkanten en het plaatsen van houten paaltjes voor het beschermen tegen maaien van spontaan gekiemde struik- en boomsoorten.

Zo helpt de WBE mee aan het uitbouwen van een sterk houtkantennetwerk. Houtkanten bieden immers nest-, fourageer- en rustplaatsen voor een brede waaier van wilde diersoorten in het vaak kale landschap. Het toont bovendien aan dat jagers op een positieve manier betrokken willen worden bij het beheer van het landschap.

Graag willen we de leden van WBE Korhaan danken voor hun gewaardeerde hulp en inzet!

Meer info over houtkantenbeheer: fedriek.depaep(at)rllk.be