Hakhoutbeheer

Waarom moeten houtkanten gesnoeid worden?

Goed voor de biodiversiteit

De diversiteit aan soorten staat in verband met zowel de soortensamenstelling als de structuur van een houtkant. Sommige vogels komen graag in de pas gekapte stukken, omdat dat goed opwarmt in de zon en er nogal wat kevertjes en insecten te vinden zijn. Andere zitten liever in 4 jaar oud hout, dat meer lijkt op struikgewas (als beschutting). Nog andere vogels schuilen graag in bomen die 10 jaar geleden gekapt werden, of in hoge bomen, om hoog en droog in een holte te broeden.

Veel soorten zijn dus gelinkt aan houtkanten in verschillende stadia van het kappen en hergroeien. Elk jaar is de houtkant wel in een stadium dat interessant is voor een specifiek dier. De verschillende diersoorten verhuizen daardoor ook constant doorheen het landschap, en dat is goed voor de biodiversiteit.

Heel die efficiënte cyclus van het kappen is 30 à 40 jaar geleden stilgevallen. Daarom zitten alle houtkanten nu ongeveer in dezelfde fase: hoge dikke bomen, die misschien alleen nog voor spechten interessant zijn. Door deze houtkanten terug te beheren en een aantal bomen zo te kappen dat ze terug kunnen uitgroeien wordt de structuur hersteld en verhoogt de biodiversiteit.

Energie uit het landschap

Fossiele brandstoffen zijn een eindig verhaal. Bovendien zijn we voor de prijs erg afhankelijk van de internationale markten.

Terwijl er hier, in onze eigen streek, ook heel wat brandstof voorhanden is om op een aantal plaatsen in onze eigen energie te voorzien.

In Bocholt is er, in het kader van het Europese ‘Twecom-project’ een project lopende, waarbij gefaseerd 100 km hout geoogst wordt in de eigen gemeente. Meer dan genoeg om een scholencampus te verwarmen met een houtsnipperketel.

Het oogsten van de houtkanten gebeurt volgens een plan van het Regionaal Landschap, door lokale landbouwers, waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische functie van het landschap.