Hakhoutbeheer

Is hakhoutbeheer een probleem voor de dieren in de houtkanten?

In en rond houtkanten leven veel vogels, vlinders, insecten en zoogdieren, die er beschutting, voedsel of een woonplaats vinden. Daarom zetten we niet alle houtkanten in de regio op hetzelfde moment in hakhout. Zo vinden dieren steeds een thuis in de buurt.

Bovendien zorgen we door het gefaseerd snoeien voor houtkanten van verschillende leeftijden in ons landschap. Het landschap wordt meer divers en biedt meer plaats aan dieren planten dan een ééntonig landschap met bomen van dezelfde leeftijd.

Meer biodiversiteit door hakhoutbeheer

De diversiteit aan soorten staat in verband met zowel de soortensamenstelling als de structuur van een houtkant. Sommige vogels komen graag in de pas gekapte stukken, omdat dat goed opwarmt in de zon en er nogal wat kevertjes en insecten te vinden zijn. Andere zitten liever in 4 jaar oud hout, dat meer lijkt op struikgewas (als beschutting). Nog andere vogels schuilen graag in bomen die 10 jaar geleden gekapt werden, of in hoge bomen, om hoog en droog in een holte te broeden.

Veel soorten zijn dus gelinkt aan houtkanten in verschillende stadia van het snoeien en hergroeien. Elk jaar is de houtkant wel in een stadium dat interessant is voor een specifiek dier. De verschillende diersoorten verhuizen daardoor ook constant doorheen het landschap, en dat is goed voor de biodiversiteit.

Bovendien vormen de houtkanten samen met andere kleine landschapselementen een ononderbroken patroon doorheen het open, landelijke gebied. Dit fijnmazig, houtig netwerk verbindt bossen en natuurgebieden en is vaak onmisbaar voor de overleving van veel soorten.