Hakhoutbeheer

Welke functies hebben houtkanten?

Houtkanten vervullen 6 belangrijke functies: 

1. FAUNA & FLORA – ecologie: houtkanten vormen de groene aders doorheen het landschap waarin veel soorten een geschikte biotoop vinden.

2. FOOD – landbouwproductie:
houtkanten bieden vele voordelen voor landbouw zoals het tegengaan van erosie, beschutting tegen regen en wind voor vee en gewassen, natuurlijke plaagbestrijding, …

3. FLOOD & HEAT: houtkanten zijn belangrijk in de snel veranderend klimatologische omstandigheden. Ze hebben een regulerende functie dankzij hun water bufferend vermogen, opslag van CO2, …

4. FUEL: houtkanten zijn een leverancier van brandhout en biomassa en zijn een ecologisch verantwoorde bron van energie

5. FIBER:  grondstof: houtkanten leveren bij duurzaam beheer een oneindige grondstofvoorraad van hout.

6. FEELGOOD: houtkanten geven karakter aan onze streek en versterken zo de beleving bij mensen die in het landschap actief zijn.