Meer weten

Contact

Wil je graag meewerken of meer weten over het beheer van houtkanten? Neem dan contact op met:

Karel Hermys | Projectcoördinator houtkantenbeheer Regionaal Landschap Lage Kempen | karel.hermys(at)rllk.be   | 011/78 52 59

Houtig landschap, een lange geschiedenis

Regionaal Landschap Lage Kempen werkt al sinds 2013 aan een beter beheer van de houtkanten in de streek, samen met verschillende partners via verschillende projecten. 

Pilootproject Bocholt

Tijdens het Interreg project TWECOM (2013-215) werkten we een pilootproject uit in Bocholt, waarbij lokale landbouwers houtkanten oogstten volgens een gezamenlijk opgemaakt visieplan. Het hout verwerkten ze tot kwaliteitsvolle houtsnippers die gebruikt worden voor de productie van warmte voor de scholen op de campus van PVL-Biotechnicum en het aanpalende parochiehuis in Bocholt.

Door het snoeihout – dat vrijkomt bij van het onderhoud van houtkanten - te gebruiken als een vorm van energie, kunnen de kosten van dat onderhoud gedrukt worden. Deze biomassa wordt lokaal gebruikt om gebouwen te verwarmen.

Dit hakhoutbeheer is naast het produceren van houtsnippers ook een vorm van onderhoud van de houtkanten langsheen de wegen en bovendien een maatregel met positieve effecten op biodiversiteit. De wijze van oogsten is daar dan ook op afgestemd.

Om het pilootproject te bestendigen in Bocholt, werd er een sociale coöperatie opgericht. Landschapsenergie cvba is een sociale coöperatie die in Bocholt een warmtenet en houtsnipperketel uitbaat en warmte produceert voor de scholen van de scholencampus PVL-Biotechnicum, de kleuter- en basisschool Driehoek en het parochiehuis. met als doel  het garanderen van duurzaam, lokaal gebruik van biomassa uit houtkanten.

Hagehelden

Het PDPO project "Hagehelden " (2015-2018) was een vervolg van het TWECOM project. In dit project bouwde het Regionaal Landschap Lage Kempen samen met het Agrobeheercentrum ECO², LiSRO en het Regionaal Landschap Haspengouw verder aan een energiek landschap.

 

Achtergrondinformatie

www.twecom.eu

Eindverslag Twecom: hoogtepunten en aanbevelingen

Praktische gids: beheer van houtkanten en knotbomen

Plantwijzer: plantadvies voor bomen en struiken in Limburg