Hakhoutbeheer

Blijven er nog oude bomen staan?

Afhankelijk van de omgeving van de houtkant bekijken we de ideale hoeveelheid hogere bomen per 100 meter.

We houden - na veel overleg - rekening met de noden van de natuur-, landbouw-, erfgoed- en jachtsector.

Een houtkant tussen twee bossen kan meer hoge bomen hebben. Zo vormt die houtkant een verbinding tussen de bossen. Deze bomen noemen we ‘toekomstbomen’, zij mogen oud worden.

Maar in een weidevogelgebied is het beter de houtkant lager te houden met minder opgaande bomen. Weidevogels houden immers meer van een weidser landschap.

In ieder geval krijgen alle houtkanten een verjongingskuur door het hakhoutbeheer én ze krijgen opnieuw een functioneel onderhoud op regelmatige basis.