Demomoment 29 februari 2020

Ons landschap is al eeuwen een bron van groene, duurzame energie. Onze voorouders verzamelden al systematisch hout uit houtkanten om hun bakovens mee te stoken. Dit houtkantbeheer is de laatste decennia nagenoeg verdwenen. Jammer, want er zijn redenen genoeg om dit gebruik in ere te herstellen. De regelmatige verjonging van hakhout is interessant voor heel wat dieren en planten die er hun thuis in vinden. Voor aanpalende landbouwers kan hakhoutbeheer ervoor zorgen dat de percelen goed toegankelijk blijven voor machines en beperkt dit het schaduweffect op de velden. Langsheen wegen en fietspaden kan hakhoutbeheer een alternatieve manier van onderhoud betekenen.


De stad Peer heeft samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen en Agrobeheercentrum het project "Energieke Houtkanten" opgestart. Dit om de toekomst van deze landschapselementen op een duurzame manier veilig te stellen.

Op zaterdag 29 februari kan je tijdens een demomoment zien hoe het onderhouden van houtkanten in de praktijk in zijn werk gaat.

Praktisch:

zaterdag 29 februari: 10u, Kringstore Esmeralda, Steenweg Wijchmaal 64, Peer.

Meer info: info(at)rllk.be | 011/78 52 59